Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Solceller

Vi har monterat 100 st Winalco WST paneler på 285 W/st

Total toppeffekt på 28 500 W

Eftersom vi förbrukar närmare 40 000 kWh kommer vi att betraktas som mikroproducenter och tecknar ett avtal med en energileverantör så vi kan sälja el under tider då vi inte förbrukar allt. Vi har 50 effektoptimerare installerade för att utnyttjacellerna optimalt.

Vi har även installerat elcertifikatsmätare för att kunna sälja elcertifikat.

Det finns en brandmannabrytare så man kan frånskilja cellerna vid eventuellt nödläge.