Frödinge bygdegård

Frödinge bygdegård har fungerat i bygdens tjänst under 80 år och  är still going strong.

Föreningen  har en stark förankring i bygden och utgör ett viktigt inslag i det lokala föreningslivet.

Solceller