Hem

Det är vi medlemmar som bygger och driver Bygdegården i Frödinge. Utan medlemmar finns ingen förutsättning för verksamhet och då finns inte heller förutsättningarna för en livaktig bygdegård. Föreningen arbetar religiöst och politiskt obundet. Uppgiften är att verka för bygdens kulturella utveckling och bistå föreningar och invånare med ändamålsenliga lokaler.


Medlemmarna är hjärtligt välkomna att hjälpa till och delta i alla föreningen aktiviteter. Förenings viktigaste resurs är medlemarna som bidrar med ideell tid. 


Är du intresserad av att engagera dig i Fördinge Bygdegårdsförening eller hyra lokaler för olika aktiviteter hör du av dig till oss på info@frodingebygdegard.se.