Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Hur är det med ekonomin?

Här nedanför kan du se hur vi hoppas produktion och konsumtion kommer att harmonisera. Det är ju den tänkta modellen. Rött är produktion, blått är förbrukning och grönt är alltså nettot. Då det blir minus betyder att vi räknar med att sälja. I praktiken kommer det nog att se annorlunda ut eftersom större delen av konsumtionen sker på kvällar. Vi har ju den huvudsakliga uthyrning då. Om ett år vet vi mera. Men följ det gärna dagligen på solcellsproduktionen.

Solcellsproduktionen

Rött är produktion, blått är förbrukning och grönt är alltså nettot.