Solceller

Vår solcellsinstallation

Vi har monterat 100 st Winaico WST285 paneler pA 285W/st

Total toppeffekt på 28 500 W

Eftersom vi förbrukar närmare 40 000 kWh kommer vi att betraktas som mikroproducenter och tecknar ett avtal med en energileverantör så vi kan sälja el under tider då vi inte förbrukar allt.

Vi har 50 st effektoptimerare installerade för att uttnyttja cellerna optimalt.

Vi har även installerat elcertifikatsmätare för att kunna sälja elcertifikat.

Det finns en brandmannabrytare så att man kan frånskilja cellerna vid eventuellt nödläge. 

20190702_080814
DV
20190702_080839
20190626_062556[1]
Cellhiss
Baksida 1
20190628_130830

Här nedanför kan du se hur vi hoppas produktion och konsumtion kommer att harmonisera. Det är ju den tänkta modellen. Rött är produktion, blått är förbrukning och grönt är alltså nettot. Då det blir minus betyder att vi räknar med att sälja. I praktiken kommer det nog att se annorlunda ut eftersom större delen av konsumtionen sker på kvällar. Vi har ju den huvudsakliga uthyrning då. Om ett år vet vi mera.
Men följ det gärna dagligen på solcellsproduktionen.