Personuppgifter

Hur vi hanterar personuppgifter

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara uppgifter om ditt namn, ditt telefonnummer eller e-postadress.

 

Varför behandlar vi personuppgifter?

Syftet är att samla uppgifter om andelsägare och medlemmar så att vi kan kommunicera med dem. Vi samlar in uppgifter om adress, mobiltelefonnummer och e-post så att vi kan skicka ut information om aktiviteter.

 

Dina rättigheter

Du har rättighet att få reda på uppgifter som vi lagrat om dig. Skicka en e-post till dataskyddsansvarig@frodingebygdegard.se med ditt namn och adress.