Miljödiplom

Miljödiplom

Frödinge Bygdegård håller som bäst på att uppdatera sin miljöcertifiering.


Arbetet sker i studiecirkelform där hela styrelsen deltar. Det sker vid 3 möten och leds av Lisbeth Karlsson. Nedan bilder på de erhållna diplomen att visas.


De gamla diplomen från början av 2000-talet kommer succesivt att bytas mot de nya i takt med att arbete fortgår.