Frödinge bygdegård

Frödinge bygdegård har fungerat i bygdens tjänst under 80 år och  är still going strong.

Föreningen  har en stark förankring i bygden och utgör ett viktigt inslag i det lokala föreningslivet.

Årsmöte
Frödinge Bygdegårdsförening

Söndagen den 1 mars 2020

Kl.18.00

i Bygdegården

Välkomna

Vi bjuder på fika

Frödinge Serial

Solceller