Bokningslista


2019

Oktober

November

December

2 B-C 12-17 ICA

3 Hela 19:00 Allas Vimmerby 

5 C-sal 19:00 gp speedway

8 B-C sa 09:00l Växa Sverige

 8 A-sal Odlingsakademi kl.17:00

 8 C-sal  19:00 Styrelsemöte

19 Hela 12:00 Pubafton

25 Hela SPF Dans kl.18:00


 

5 B-C 09:30 Växa Sverige

7 C sal 19:00 Farmartjänst

9 A+B FBSK Årsfest

12 C-sal  19:00 Styrelsemöte

12 14.00 Byg.gård. SPF

16 Hela 18.00 Provsmakningsträff

17 A-sal 17:00 Allvetartävling

23 B-C Privat 18:00

28 B-C 09:30-14:30 Växa Sverige

28 B-C Frödinge Serial 18:00


04 A-sal Centerpartiert Vby 18:00 

10 C-sal 19:00 Styrelsemöte

13 Hela 17:00 Luciafest

15 A-sal Centerpartiet Vby 18:00

20 A-sal 12.00 Företagsfest

26 B+C 12:00 Privat


2020


Januari

Februari

Mars

2 B-C 13.00-15.00 Vässa pennan

2 B-C 19:00 Film "En underbar jävla jul"

8 B-C 13.00-15.00 Vässa pennan

8 B-C 19:00 Politikerträff

10 B-C 10:00 Seniorträff med fika

10 B-C 13.00-15.00 Vässa pennan

14 B-C 19:00 Styrelsemöte

18 B-C 09.00 - 22:00 FBSK

23 B-C 18:00 Frödinge Serial

28 B-C 09:30 Växa Sverige

30 A-sal 18:00 Hushållningssällskapet


1 B-C10.00-17.00 FBSK

12 Scenen 13.00 - 16.00 Teatergruppen

13 B-C 10:00 - 15:00 Arla

16 B-C 18.00 Centerpartiet Frödinge

18 B-C 19:00 Styrelsemöte

19 Scenen 13.00 - 16.00 Teatergruppen

25 A-sal 18.00 Vimmerby kommun

26 Scenen 13.00 - 16.00 Teatergruppen

26 A-sal 18.00 Vimmerby Centerkrets 

27 B-C 18.00 Frödinge Serial

28 Hela SPF

INSTÄLLT med RÖTT

1 B-C 18:00 Årsmöte Bygdegården

10 B-C 19.00 Styrelsemöte

11 Scenen 13.00 - 16.00 Teatergruppen

14 B-C 10:00-17:00 Privat

16 B-C 17:00 Växa Sverige

17 Hela18:00 Södra skog

18 Scenen 13.00 - 16.00 Teatergruppen

21 Hela Älgförv

22 B-C 18:00 Hembygdsföreningen

25 B-C 9:30 - 15:00 Växa Sverige  

25 Scenen 13.00 - 16.00 Teatergruppen

26 B-C 18:00 - 21:00 Frödinge Serial

27 B-C 9.00 - 14.00 Lely Center, Västervik

28 Hela 10:00 - 22:00 Centerdistriktet

29 Hela Påskmarknad

30 B-C 17.00 Yxerns fiskvårdsområde

30 Hela Botorpsströms vattenråd

31 Hela 17:00 - 21:00 Skogsstyrelsen


April

Maj

Juni

1 Scenen 13.00 - 16.00 Teatergruppen

2 B-C 10:00 Växa Sverige

3-5 Hela FBSK träningsläger

8 Scenen 13.00 - 16.00 Teatergruppen

11 B-C 10.00-20.00 Privat

13 Scenen 13.00 - 16.00 Teatergruppen

14 Hela 10:00 SPF

15 B-C 19.00 Styrelsemöte 

23 B-C 18:00 Frödinge Serial

24-25 Hela Länsförsäkringar  

26 Ute 09.00 Städdag


2 A-sal Privat

3 Ute 10.00 Tipspromenad

5 B-C 19.00 Styrelsemöte

10 Ute 10.00 Tipspromenad

17 Ute 10.00 Tipspromenad

21 Hela Privat

24 Ute 10.00 Tipspromenad

31 Ute 10.00 Tipspromenad

3 Hela 16:00 Teatercafé

9 B-C 19.00 Styrelsemöte

12 B-C 12.00 Privat

Juli

Augusti

September

 

 

11 B-C 19.00 Styrelsemöte

27 B-C 18.00 Serial


6 Ute 10.00 Tipspromenad

8 B-C 19.00 Styrelsemöte

8 Hela 10:00 SPF

13 Ute 10.00 Tipspromenad

20 Ute 10.00 Tipspromenad

24 B-C 18.00 Serial

27 Ute 10.00 Tipspromenad


Oktober

November

December

6 B-C 19.00 Styrelsemöte

22 B-C 18.0 Serial

24 Hela Fest

30 Hela SPF


10 B-C 19.00 Styrelsemöte

15 Hela 17.00 Allvetartävling

19 B-C 18.0 Serial

8 B-C 19.00 Styrelsemöte

11 Hela 16.00 Luciafest


2021

Januari

Februari

Mars

26 Hela SPF


21 Hela Påskmarknad

April

Maj

Juni

23-24 Hela Länsförsäkringar


Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

29 Hela SPF


 
 
 
 

OBSERVERA

 

Bara för att det finns en bokning en viss dag betyder inte att det inte går att hyra till andra aktiviteter.

 

Kolla alltid med vaktmästare

Curt Tyrberg, info@frodingebygdegard.se

070-55 400 86