Frödinge bygdegård

Frödinge bygdegård har fungerat i bygdens tjänst under 80 år och är still going strong.

Föreningen har en stark förankring i bygden och utgör ett viktigt inslag i det lokala föreningslivet.

Vi är medlemmar i Bygdegårdarnas riksförbund

Välkommen till

Vackra och trivsamma Frödinge Bygdegård

ett hus fullt av möjligheter